Pogoji uporabe blazinice Permafruit

Predmetni dokument opisuje pogoje uporabe našega produkta blazinice Permafruit (v nadaljevanju ”Permafruit”). Pogoje uporabe temeljito preberite. Z uporabo našega produkta potrjujete, da se razumete pogoje uporabe, se z njimi in jih sprejemate. V kolikor se s pogoji uporabe ne strinjate, ne uporabljajte Permafruita.

Izraz “vi/vas” opredeljuje osebo, podjetje ali organizacijo ki uporablja naš produkt, izrazi “Permafruit/mi/naše” pa opredeljuje družbo Permafruit, Ferarska ulica 8, 6000 Koper.

 

1. PRODUKT:

Blazinica Permafruit je gospodinjski izdelek, ki preprečuje prehitro zorenje sadja. Blazinica absorbira škodljive pline, ki povzročajo gnitje sadja, poleg tega pa preprečuje rast plesni in gliv. Material, ki je uporabljen je narejen iz delno reciklirane plastike, zato ga lahko zlahka recikliramo. Vsebino blazinice lahko stresete na kompost, saj pri absorbciji nastajajo soli, ki bodo koristile rastlinam na vrtu.

 

2. NAVODILA ZA VARNO UPORABO PRODUKTA:

Naš produkt lahko uporabljaje v skladu s temi pogoji uporabe. Z uporabo našega produkta izjavljate in jamčite, da v celoti razumete in upoštevate naslednja navodila glede varne uporabe blazinice Permafruit:

  1. Permafruit postavite zraven sadja (posoda s sadjem, hladilnik itd.).
  2. Hranite izven dosega otrok.
  3. Ne uživajte vsebine izdelka.
  4. V primeru, da se izdelek premoči z vodo, ga preventivno zavrzite.
  5. Če pride do poškodbe produkta, ga zavrzite.
  6. Ne izpostavljajte izdelka ogljikovemu dioksidu, saj se lahko zmanjša doba delovanja blazinice.

 

3. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE:

Naš produkt in spletna stran, njihova vsebina in vsa pripadajoča ter v njih vsebovana intelektualna lastnina (vključno z avtorskimi pravicami, patenti, pravicami do podatkovne baze, blagovnimi znamkami in znamkami storitve), bodisi registrirana ali neregistrirana, je last družbe Permafruit in Permafruit si pridružuje vse pravice, upravičenja in interese do svojega produkta in spletne strani.  Vse pravice iz produka in spletne strani so in ostanejo last družbe Permafruit.

Pravice intelektualne lastnine so vsi patenti, znamke, modeli, materialne avtorske pravice, posamezni znaki, slike, imena ali kakršna koli kombinaciji znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati ter se lahko skupaj ali posamično registrirajo kot znamka, računalniški programi, tehnologije, izboljšave, ki obstajajo oz. se bodo razvile na področju uporabe storitev. Ime Permafruit in vsa druga imena, kakor tudi lastniške Permafruitovih produktov, imenovanih na naši spletni strani so izključno naša znamka ali tretje stranke.

Razen če oz. v obsegu kot je to eksplicitno določeno v predmetnih pogojih uporabe, z uporabo našega pridukta, niste upravičeni do nobene licence oz. ne pridobite nobenih pravic. Strinjate se z omejitvami uporabe naših intelektualnih pravic, kot je to določeno v predmetnih pogojih uporabe.

 

4. POVRATNE INFORMACIJE:

Povratne informacije ki nam jih dajete v povezavi z uporabo naših storitev (predloge, izboljšave, ideje, komentarje, vprašanja, predložitev materiala) lahko uporabimo za izboljšave/spremembe našega produkta brez kakršnih koli omejitev ali obveznosti plačila. S tem, ko nam dajete povratne informacije, bomo mi postali izključni lastniki povratnih informacij, vi pa se odpovedujete vseh pravic do povratnih Informacij (vključno z materialnimi avtorskimi pravicami). Povratne informacije lahko uporabimo za katerikoli namen (vključno za komercialne namene), brez obveznosti kakršnekoli plačila. Vaše povratne informacije so ne zaupne, pri čemer jamčite, da povratne informacije ne kršijo pravic tretjih. Permafruit ne odgovarja za morebitno izgubo, ki bi jo utrpeli vi ali tretji zaradi uporabe povratnih informacij.

 

5. SPREMEMBE POGOJEV UPORABE:

Permafruit si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni,  dopolni in spremeni Pogoje uporabe. Vaša odgovornost je da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami in obiskujete našo spletno stran periodično. Datum zadnjih pogojev uporabe je zapisan v dokumentu. V primeru da postanejo pogoji uporabe za vas nesprejemljivi oziroma da se s pogoji uporabe po njihovi spremembi ne strinjate, našega produkta in naše spletne strani ne uporabljajte več. Z uporabo našega produkta in/ali spletne strani soglašate s pogoji uporabe na način kot so bili spremenjeni.

 

6. JAMSTVA IN IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI:

NAŠ PRODUKT JE NA VOLJO “TAK KOT JE” IN “KOT JE RAZPOLOŽLJIV”, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV. NE PERMAFRUIT NE NJEGOVI DOBAVITELJI ALI POGODBENIKI NE DAJEJO NOBENIH POSEBNIH OBLJUB GLEDE PRODUKTA OZ. KAKRŠNIHKOLI JAMSTEV, RAZEN KOT JE IZRECNO DOLOČENO V TEH POGOJIH ALI DODATNIH POGOJIH. PERMAFRUIT NE DAJE NOBENIH IZRECNIH ALI IMPLICITNIH ZAGOTOVIL GLEDE SVOJEGA PRODUKTA IN SVOJIH STORITEV IN NEMOTENEGA DELOVANJA PRODUKTA, GLEDE POSAMEZNIH FUNKCIJ, KI JIH PRODUKT OMOGOČA TER GLEDE NJEGOVE ZANESLJIVOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI ALI PRIMERNOSTI. PERMAFRUIT NE ZAGOTAVLJA, DA BO PRODUKT DELOVAL NEPREKINJENO ALI BREZ NAPAK.

 

7. OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

V NOBENEM PRIMERU PERMAFRUIT (VKLJUČNO S PERMAFRUITOVIMI DIREKTORJI, ZAPOSLENIMI, DOBAVITELJI IN POGODBENIKI) NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO (VKLJUČNO Z A NE OMEJENO NA DIREKTNO ŠKODO, POSLEDNIČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV ALI PODATKOV), KI JE NEPOSREDNO ALI POSREDNO POVEZANA Z UPORABO OZ. NEZMOŽNOSTJO UPORABE PRODUKTA

V NOBENEM PRIMERU SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE PERMAFRUIT ZA ŠKODO, IZGUBO IN DRUGE POSLEDICE (BODISI GRE ZA POGODBENO ŠKODO, ODŠKODNINSKO TOŽBO (VKLJUČNO A NE OMEJENO NA MALOMARNOST) ALI KAKRŠNE KOLI DRUGE ZAHTEVKE) NA PODLAGI TEH POGOJEV NE BO PRESEGLA STO (100) EVROV.

 

8. KONČNE DOLOČBE:

8.1. Trajanje in prenehanje:

Pogoji uporabe začnejo veljati s trenutkom, ko vstopite na našo spletno stran oz. ko začnete uporabljati naš produkt in prenehajo veljati ko prenehate uporabljati naš produkt oziroma spletno stran.

8.2. Pristojno pravo:

Za urejanje in razlago Pogojev uporabe velja pravo Republike Slovenije. Stranki dogovora soglašata, da se za izključno pristojna glede pravnih vprašanj določil tega dogovora, določi pristojno sodišče v Ljubljani.

 

9. KONTAKTI, POVRATNE INFORMACIJE IN PRITOŽBE:

V primeru da nas želite kontaktirati v zvezi s Pogoji uporabe oziroma če na nas želite nasloviti povratne informacije oziroma kakršno koli pritožbo, nam prosim pišite na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Kontaktirajte nas

Polja označena z (*) so obvezna!
Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Navigacija